Online huiswerkbegeleiding in kleine groepen

Studiebloei 18 weken begeleidingsschema

Aanleren studievaardigheden
6 weken
Begeleiding nieuwe studiegewoonten
6 weken
Coaching bij ontwikkeling zelfstandigheid
6 weken
“Verbeter je toekomst door hard te werken vandaag: ontdek het verband tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers!”

Inleiding

In deze inleiding zal worden gekeken naar het verband tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen armoede en schoolloopbaan, maar er is nog weinig bekend over hoe armoede invloed heeft op het huiswerkgedrag van pubers. In dit artikel zullen we kijken naar wat er bekend is over de relatie tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers, evenals mogelijke oplossingen voor dit probleem. We zullen ook kijken naar manieren waarop scholen, ouders en gemeenschappen samen kunnen werken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen toegang hebben tot een goede ondersteuning bij hun schoolwerk.

Hoe beïnvloedt sociaaleconomische achterstand het huiswerkgedrag van pubers?

Sociaaleconomische achterstand heeft een grote invloed op het huiswerkgedrag van pubers. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit lagere inkomensgezinnen minder vaak hun huiswerk maken dan kinderen uit hoger inkomensgezinnen. Dit komt doordat deze kinderen vaak te maken hebben met meerdere stressfactoren, zoals financiële problemen, een slechte woonomgeving en een gebrek aan toegang tot goede educatieve faciliteiten. Deze factoren beïnvloeden hun motivatie om hun huiswerk te doen en verminderen daardoor hun prestaties op school. Daarnaast zijn er ook andere factoren die bijdragen aan de lagere prestaties van pubers uit lagere inkomensgezinnen, zoals eetgewoontes, slaapgewoontes en tijd besteed aan televisiekijken of videogames spelen in plaats van studeren. Ook kunnen deze jongeren minder gemotiveerd zijn

Wat zijn de gevolgen van een lagere sociaaleconomische status op het huiswerkgedrag van pubers?Is er een verband tussen sociaal-economische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers?

Een lagere sociaaleconomische status heeft enkele negatieve gevolgen op het huiswerkgedrag van pubers. Ten eerste is er de financiële druk die gezinnen met een lagere sociaaleconomische status ervaren. Ouders met weinig inkomen kunnen hun kinderen niet altijd voorzien van de benodigde schoolmaterialen, waardoor deze kinderen moeite hebben om hun huiswerk te maken. Daarnaast zijn er ook sociale factoren die invloed hebben op het huiswerkgedrag van pubers uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Deze kinderen kunnen minder gemakkelijk toegang krijgen tot informatie en ondersteuning bij hun schoolwerk, wat kan leiden tot slechtere prestaties en minder motivatie om te studeren. Ook kan stress door armoede leiden tot verminderde concentratie en motivatie om te studeren, wat leidt tot slechte prestaties op school.

Welke strategieën kunnen worden gebruikt om te helpen bij het verbeteren van het huiswerkgedrag bij pubers met een lagere sociaaleconomische status?

Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt om het huiswerkgedrag van pubers met een lagere sociaaleconomische status te verbeteren. Ten eerste is het belangrijk dat ouders betrokken blijven bij de schoolactiviteiten van hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen helpen bij het plannen en organiseren van hun huiswerk, waardoor ze meer gemotiveerd zullen zijn om aan hun taken te werken. Ook moet er een duidelijk tijdschema worden opgesteld voor de dagelijkse taken, waaronder huiswerk, wat helpt om de focus te behouden en afleiding te voorkomen. Ten tweede is het belangrijk dat leerkrachten actief betrokken blijven bij de leerling en hen helpen met problematisch gedrag in verband met huiswerk. Leerkrachten kunnen ook extra ondersteuning geven door individuele begeleiding of groepssessies waarin leerling samen zitten.

Vragen en antwoorden

1. Wat is het verband tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers? Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers. Pubers uit lagere inkomensgezinnen hebben minder toegang tot middelen die nodig zijn om goed te presteren op school, zoals computers, internettoegang, boeken en andere leermiddelen. Daarnaast kunnen deze gezinnen ook minder financiële steun bieden voor extra lessen of coaching die nodig zijn om goed te presteren op school. Dit betekent dat deze jongeren vaak minder gemotiveerd zijn om hun huiswerk te doen dan hun welvarende leeftijdsgenoten. 2. Wat kunnen scholen doen om dit verband te helpen verminderen? Scholen kunnen verschillende maatregel nemen om het verband tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen sociaaleconomische achterstand en huiswerkgedrag bij pubers. Pubers uit gezinnen met een lagere socio-economische status hebben minder motivatie om hun huiswerk te maken, waardoor ze minder vaak hun huiswerk afmaken dan pubers uit gezinnen met een hogere socio-economische status. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om deze kloof te verkleinen, zodat alle pubers gelijke kansen hebben op schoolsucces.
Laat huiswerk de sfeer thuis niet domineren

Wij zorgen er voor dat uw kind de juiste studievaardigheden aanleert, begeleid wordt bij het ontwikkelen van nieuwe studiegewoonten en gecoacht wordt naar zelfstandigheid.

Beperkt aantal plekken

Ervaar hoe verslavend huiswerk maken en leren kan zijn
Wacht niet
Bezetting in percentage
4 uur p/w Onderhouden huiswerk en studievaardigheden
23%
6 uur p/w Opstarten huiswerk en studievaardigheden
34%
8 uur p/w Achterstand aanpakken en opstarten studievaardigheden
Premiumpakket 24%

Bijles

Privé bijles alle middelbare school vakken en niveau's
29,- 1 uur intensief privéles
 • 1 uur privé les
 • Vast tijdstip in de week
 • VMBO, HAVO, VWO
 • Alle vakken 1e, 2e, 3e jaars
 • Alleen voor Studiebloei leerlingen
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Motivatie keuze

Basis

Onderhouden huiswerk en studievaardigheden
33,- 4 uur per week (2 studieblokken)
 • 2 x 2 uur huiswerkbegeleiding
 • Keuze uit verschillende dagen
 • VMBO, HAVO, VWO
 • Digitaal leren op maat
 • Landelijk toegankelijk
 • Weg huiswerk conflicten
 • Alle vakken 1e, 2e, 3e jaars
 • Investering in studievaardigheden
 • Wekelijks nieuwe planninggesprek
 • Stimuleren richitng Zelfstandigheid
 •  
Meest Gekozen

Standaard

Opstarten van huiswerk en studievaardigheden
45,- 6 uur per week (3 studieblokken)
 • 3 x 2 uur huiswerkbegeleiding
 • Keuze uit verschillende dagen
 • VMBO, HAVO, VWO
 • Digitaal leren op maat
 • Landelijk toegankelijk
 • Weg huiswerk conflicten
 • Alle vakken 1e, 2e, 3e jaars
 • Investering in studievaardigheden
 • Wekelijks nieuwe planninggesprek
 • Stimuleren richting Zelfstandigheid
 •  
Ouderfavoriet

Premium

Bijspijkertraject en opstarten studievaardigheden
57,- 8 uur per week (4 studieblokken)
 • 4 x 2 uur huiswerkbegeleiding
 • Keuze uit verschillende dagen
 • VMBO, HAVO, VWO
 • Digitaal leren op maat
 • Landelijk toegankelijk
 • Weg huiswerk conflicten
 • Alle vakken 1e, 2e, 3e jaars
 • Investering in studievaardigheden
 • Wekelijks nieuwe planninggesprek
 • Stimuleren richting Zelfstandigheid
 •  
Stress keuze

Met veel enthousiasme verwelkomen wij de eerste-, tweede- en derdejaars VMBO, HAVO en VWO scholieren uit de steden e.o.
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Breda, Roermond, Leiden, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss, Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Gouda, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, en Middelburg.