Voor ouders die resultaten en een nieuwe studiegewoonte zoeken voor hun kind.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding en bijlessen
voor VMBO, HAVO en VWO leerlingen

Bij Studiebloei online huiswerkbegeleiding besteden onze huiswerkbegeleiders en coaches veel aandacht aan verschillende huiswerkvaardigheden, studievaardigheden en studie/leermethoden voor de eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO zoals:

  • Structuur
  • Planning (korte en lange termijn)
  • Mindmappen, samenvatten, flashcards
  • Maken van het eigen proefrepetitie

Onze huiswerkbegeleiders en studiecoaches leveren maatwerk en houden rekening met de behoefte en ontwikkeling van uw kind. Tijdens het huiswerk en active recall levert de huiswerkbegeleider of studiecoach extra oefenmateriaal en/of filmpjes ter ondersteuning van het huiswerkstof.

Waarom is huiswerkbegeleiding belangrijk?

Tijdens de online huiswerkbegeleiding  kan uw kind al zijn of haar vragen stellen, wordt het huiswerk gecontroleerd en overhoren we uw kind om te checken of de stof goed begrepen is. Vooral dit laatste  is belangrijk in het traject begeleidingstraject.

Centraal staat het leren om te leren tijdens de begeleiding en coaching. Wij bieden in een rustige digitale omgeving hulp bij alle vakken van het eerste-, tweede- en derde jaar van het VMBO, HAVO en VWO, zodat uw kind zich volledig kan concentreren op het huiswerk.

De huiswerkbegeleider of studiecoach geeft alle aandacht en ondersteuning die op dat moment nodig is om te werken naar de zelfstandigheid van het kind.

Online Huiswerkbegeleiding voor de eerste-, tweede- en derdejaars scholieren uit het VMBO, HAVO en VWO.
Houd tijd over voor vrije tijd en leuke dingen.

Door gestructureerd en zonder afleiding uw kind het huiswerk te laten maken, verbeteren de schoolresultaten en houdt uw kind tijd over voor andere interesses en leuke puber zaken!

Wij bellen u terug voor een intake gesprek
Al uw vragen zullen wij beantwoorden

Online huiswerkbegeleiding en bijlessen

Laat huiswerk de sfeer thuis niet domineren

Wij zorgen er voor dat uw kind de juiste studievaardigheden aanleert, begeleid wordt bij het ontwikkelen van nieuwe studiegewoonten en gecoacht wordt naar zelfstandigheid.

Op de middelbare school is geschiedenis één van de meest uitgebreide vakken die je krijgt. Voor sommige leerlingen is het stampen van gebeurtenissen en informatie erg makkelijk. Voor anderen is het lastiger en vooral frustrerend. Wij helpen je hoofd- en bijzaken te scheiden en goede samenvattingen te maken.

Filosofie of wijsbegeerte wordt wel omschreven als de zoektocht naar kennis, wijsheid en de aard van dingen. Filosofie wordt al lang beoefend door bijvoorbeeld Socrates, Kant, Erasmus en Voltaire. Filosofie is een ingewikkeld vak wat veel leerlingen en studenten als struikelblok ervaren.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is niet alleen goed voor je schoolresultaten, je legt er ook de basis mee om je carrière op verder te bouwen. Tekstbegrip is vaak het struikelblok bij Nederlands. Samen analyseren we teksten, desnoods zin voor zin. Zowel het schrijven en spreken als het lezen ervan is cruciaal. Je hebt het overal voor nodig; om een nieuwe taal te leren, om een sollicitatiebrief te schrijven, om de krant te lezen enzovoort.

Een goede kennis van de Engelse taal is iets waar je in je latere leven talloze keren de vruchten van zult plukken. Onze samenleving internationaliseert en het Engels wordt in steeds meer situaties de voertaal. Het vak Engels heeft als doel je woordenschat, grammaticale- en literaire kennis van de Engelse taal te vergroten. Ook spreekvaardigheid is een belangrijk onderdeel

Der, die, das, mein, meiner, meines… De naamvallen bij Duits staan bekend als knelpunt. Duits is van oudsher een populaire taal in Nederland. Dit komt doordat we zeer nauw met Duitsland samenwerken. De Duitse taal heeft veel overeenkomsten met de Nederlandse taal, echter zijn de naamvallen voor veel scholieren een probleem. Daarnaast kan het lezen, schrijven, en spreken soms toch erg lastig zijn.

In tegenstelling tot Duits heeft Frans nauwelijks overeenkomsten met de Nederlandse taal. Het kan dus heel logisch zijn det er veel moeite is met de Franse grammatica of de woordenschat. Het vak Frans bestaat naast woordenschat en spreekvaardigheid ook uit leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en literatuur. Genoeg onderdelen dus om ergens op vast te lopen.

Beperkt aantal plekken

Ervaar hoe verslavend huiswerk maken en leren kan zijn
Wacht niet
Bezetting in percentage
4 uur p/w Onderhouden huiswerk en studievaardigheden
23%
8 uur p/w Achterstand aanpakken en opstarten studievaardigheden
58%
6 uur p/w Opstarten huiswerk en studievaardigheden
34%

Wiskunde komt van alle vakken het meeste terug in andere vakken op de middelbare school. Zo komt het bijvoorbeeld terug in natuurkunde, scheikunde, biologie en economie. Dit maakt wiskunde één van de belangrijkste vakken en tegelijkertijd is wiskunde ook voor veel scholieren één van de moeilijkste vakken.

Scheikunde is voor de meesten niet altijd een pretje. Tuurlijk kan het voorkomen dat scheikunde iets minder goed loopt dan andere vakken. Scheikunde blijft immers veel theorie en hier kan het overzicht makkelijk verloren gaan. Scheikunde is een vak dat op het vmbo, havo en vwo terugkomt. 

Natuurkunde is een eeuwenoud vak dat tegenwoordig nog steeds op scholen wordt gegeven. Iedere leerling op een middelbare school krijgt minstens één jaar te maken met het vak natuurkunde. De inhoud van het vak natuurkunde verschilt wel per niveau.

Biologie op VMBO niveau richt zich voornamelijk op thema’s als voortplanting, milieu, voeding en cellen. Op Havo niveau is biologie een vast onderdeel of keuzeonderdeel van profielen als Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Op de havo en het vwo wordt biologie aangeboden als keuzevak of verplicht vak.

Vraag en aanbod, marktwerking, schaarste, prijsoorlogen… We helpen graag om het echt te begrijpen! Economie is niet alleen een bèta maar ook een alfa vak. Dat betekent dat je naast rekenwerk ook veel moet lezen. Het goed lezen en begrijpen van de vraag is vaak het halve werk. Ook vergt het vak veel leerwerk en inzicht. Je moet verbanden kunnen leggen, theorie kunnen toepassen en berekeningen maken. Daarom is het normaal als je met een of meer onderdelen vastloopt. Het vak vraagt immers verschillende vaardigheden van je.

Maatschappijleer is een erg interessant vak, en gaat vooral in op de samenleving van ons land. Het vak maatschappijleer behandelt veel onderwerpen die in het dagelijks leven veel voorkomen.

Studiebloei 18 weken huiswerkbegeleiding schema

Aanleren studievaardigheden
6 weken
Begeleiding nieuwe studiegewoonten
6 weken
Coaching bij ontwikkeling zelfstandigheid
6 weken

Belangrijke vragen over huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding van leerlingen bij het maken van hun huiswerk. Dit kan thuis of bij een huiswerkinstituut. Huiswerkbegeleiding richt zich op het algemene functioneren van de leerling op school en het ontwikkelen van studievaardigheden, studiegewoonte en zelfstandigheid.

Studiebloei is gespecialiseerd in het ondersteunen, begeleiden en coachen van leerlingen uit het eerste, tweede, en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs (Vmbo/Havo/Vwo). Deze groep leerlingen hebben de meeste moeite om de juiste draai te vinden bij de opstart van hun studiecarrière. Ook zorgt deze groep voor de meeste spanningen, conflicten en negatieve sfeer thuis omdat de studieverwachtingen en studielasten niet meer te overzien of haalbaar zijn. De leeftijd van de leerlingen varieert dus van 12 tot 15 jaar.

Online huiswerkbegeleiding is begeleiding en coaching die -zoals de naam al doet vermoeden- online plaatsvindt. Dit gaat via Zoom software met de maximale licentie om zo optimaal live contact te hebben met uw kind. Het enige dat uw kind dus nodig heeft is een laptop/computer met webcam en microfoon en een Zoom account. Online huiswerkbegeleiding is dus virtuele, in een kleine groep (4-6 leerlingen) begeleiding aan huis. Geen volle huiswerkklas waarbij het lastig concentreren is maar heerlijk (meestal) thuis in de eigen vertrouwde omgeving. 

Voordelen op een rij:

  • Makkelijk geregeld
  • Alles online
  • Uw kind is al thuis
  • Structuur en begeleiding
  • Ontwikkel studievaardigheden
  • Professionele ondersteuning

Het grootste verschil tussen huiswerkbegeleiding en bijlessen is dat huiswerkbegeleiding meestal in (kleine) groepen wordt gegeven. Een huiswerkinstituut biedt kinderen een rustige studie- en werkomgeving waar huiswerkbegeleiders altijd klaar staan om te antwoorden op vragen en te helpen bij het leer en maakwerk. Wij verzorgen dit online met de vele voordelen voor de leerling om huiswerkbegeleiding vanuit huis te volgen.

Huiswerkbegeleiding helpt leerlingen op de middelbare school om in een goed studietempo te komen en zorgt ervoor dat ze niet achterlopen met huiswerk dat ze meekrijgen naar huis. Leerlingen zien door huiswerkbegeleiding hun cijfers en studievaardigheden verbeteren en ze herwinnen het vertrouwen en het plezier in het leren. En niet onbelangrijk: ze hebben nog voldoende tijd voor de nodige ontspanning. Planning!

Huiswerkbegeleiding kost minimaal € 20,- per uur, tot een maximum van € 60,-. Deze kosten kunnen echter ook binnen een organisatie verschillen. Particuliere en professionele huiswerkinstituten die huiswerkbegeleiding bieden, maken een onderscheid, bijvoorbeeld begeleiding door gediplomeerde studiecoaches, vakdocenten of huiswerkbegeleiding door een tutor. Daarnaast is het ook heel belangrijk hoe lager de overheadkosten zijn hoe lager de prijs per leerling. Dit is bij ons bijvoorbeeld heel duidelijk.

U betaald bij ons vooraf het afgesproken type abonnement voor uw kind en dat neemt u af per 4 weken. In de laatste week ontvangt u dan weer een verzoek voor de volgende 4 weken. We versturen onze huiswerkbegeleiding facturen per e-mail en u kunt via iDEAL of bankoverschrijving betalen. We hanteren een betalingstermijn van 7 dagen. Onderwijs is vrijgesteld van BTW. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, en ook wanneer de lessen gegeven worden door een zelfstandig ondernemer. Wij rekenen dus geen BTW over de tarieven en de tarieven waarmee wij communiceren zijn dus de tarieven die u daadwerkelijk betaalt.

Ouders ontzorgen van huiswerk

Online Huiswerkbegeleiding

Vraag naar
studie hulp en begeleiding toegenomen

Al meer dan 25 jaar is de vraag naar hulp en begeleiding bij onderwijs en opvoeding toegenomen en veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op het ontzorgen van de ouders. Leerlingen in het basisonderwijs en nog meer op de middelbare school willen graag betere schoolresultaten, meer zelfvertrouwen en terugkerend schoolplezier. Ouders daarentegen willen minder spanningen thuis, hulp bij huiswerk problemen en professionele begeleiding voor het kind.

Betaalde huiswerkbegeleiding

Ouders betalen steeds vaker voor huiswerkbegeleiding en studiecoaching wanneer hun kind op de middelbare school zit. In het basisonderwijs gaat het om een kleine 14% van de ouders, op de middelbare school kiest ruim 34% voor betaalde hulp bij huiswerkbegeleiding of studiecoaching. Ouders betalen hiervoor voor hun kind gemiddeld €175,- tot €225,- per maand. Zij kiezen voor betaalde hulp en begeleiding omdat het kind minder snel leert, een achterstand in moet halen, geen structuur en motivatie meer heeft of omdat de school onvoldoende begeleiding biedt.

Om aan deze nieuwe hulpvragen te kunnen voldoen werken onze huiswerkbegeleiders en studiecoaches met steeds vernieuwende studiemethodieken, altijd nauw afgestemd op de individuele behoeften van het kind. De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op het verhogen van kennis, maar juist op de studievaardigheden en technieken om die kennis op te kunnen doen.

Huiswerkbegeleider

Wie zijn onze
huiswerkbegeleiders en studiecoaches?

Dagelijks is een ervaren, gespecialiseerd en gemotiveerd, team actief voor onze eerste-, tweede- en derdejaars scholieren van het VMBO, HAVO en VWO: studiebegeleiders, huiswerkbegeleiders, faalangst en weerbaarheidstrainers, (bijles)docenten en hun werk wordt ondersteund door een aantal enthousiaste student-docenten.
Al onze online huiswerkbegeleiders en studiecoaches  worden vooraf gescreend en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gespecialiseerd in de eerste-, tweede- en derdejaars scholieren

Tijdens de begeleiding staan schoolprestaties en persoonlijke ontwikkeling van uw kind centraal. Ook kijken de begeleiders en coaches bij Studentenbloei.nl naast de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden naar de ontwikkeling op het gebied van planning en organisatie van schoolwerk en studie- en toetsvaardigheden. Dankzij deze handvaten krijgt uw kind meer vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen maar ook de vaardigheid om kritisch naar het eigen werk te kijken.
Omdat we een grote betrokkenheid hebben bij de ontwikkeling van de kinderen, kunnen we snel de begeleiding aanpassen aan de behoefte van de leerling op dat moment. De huiswerkbegeleiders en coaches onderhouden graag contact met ouders en docenten over de voortgang in de begeleiding. Uw kind ervaart geholpen te worden en dit vergroot de motivatie en het zelfvertrouwen van uw kind. Zo bereiken we gezamenlijk het uiteindelijke doel!

Voorkom huiswerk achterstand bij uw kind

Ruim 65% ervaart stress door huiswerk

Veel eerstejaars scholieren van het VMBO, HAVO en VWO hebben in het begin flinke moeite met het structureren, maken en plannen van het huiswerk. Maar ook in de daarop volgende jaren blijft huiswerk zorgen voor veel stress bij de scholieren. Huiswerk is een van de drie meest genoemde oorzaken van stress en ruim 65% van de scholieren meldt regelmatig stress te ervaren door huiswerk.

Stop met huiswerk conflicten

Online Huiswerkbegeleiding

Faalangst door onjuiste studieaanpak

Ook zijn er veel scholieren met faalangst omdat ze irreële gedachten hebben zoals: ‘ik kan dit helemaal niet’, ‘ik moet het helemaal foutloos maken’ of ‘ik ben hier niet slim genoeg voor’. We zien vaak faalangst bij scholieren die niet goed weten hoe ze het leren moeten aanpakken. Ze worden zo overspoelt door wat er aan huiswerk op ze afkomt dat ze het vertrouwen in het eigen kunnen hierdoor kwijt raken.

Verbeter direct de sfeer thuis

Thuis is er op deze manier rust rond het schoolwerk!
De focus ligt bij het aanleren van planning- en studievaardigheden.
Onze thuis online huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat uw kind zelfstandig en gestructureerd leert werken.

Kwaliteitsbewaking huiswerkbegeleiding

Wij hanteren een maximum van 6 leerlingen per huiswerkbegeleiding blok.
Gemiddeld zitten er in een blok van 120 minuten 4 leerlingen aan hun huiswerk.
Omdat wij gebruik maken van de pomodoro techniek hebben de leerlingen om de 25 minuten een korte pauze van 5 minuten.
Ook houden wij in de  gaten dat de leerling niet te veel wil doen in een blok begeleiding.
Het verzorgen van leuke maar vooral effectieve begeleiding staan bij ons hoog in het vaandel.

Waarom
E-learning?

Aanleren van studievaardigheden middels e-learning

Er komen steeds meer manieren om nieuwe studievaardigheden te leren. Met name het online studeren en leren, of beter gezegd e-learning, heeft een enorme opmars gemaakt de afgelopen tijd binnen de huiswerkbegeleiding.


Wij van Studiebloei.nl geloven in de toekomst van online studeren en leren voor kind en puber. De toekomst ligt voornamelijk in de vorm van zelfstandig online leren in combinatie met online klassikale lessen in kleine groepen die je altijd en overal kunt bijwonen. Ouders, verzorgers en de kinderen kunnen op deze manier optimaal hun tijd besteden.
E-Learning en online huiswerkbegeleiding biedt uw kind heel veel voordelen om te slagen voor het middelbaar onderwijs.

Voor wie is
Studiebloei.nl

Thuis online huiswerkbegeleiding, bijles en studiecoaching

Studiebloei.nl is een concept en begrip dat huiswerkbegeleiding en bijlessen aanbiedt aan de eerste-, tweede- en derdejaars scholieren van het VMBO, HAVO en VWO. Bij Studiebloei.nl gaan we er vanuit dat ouders hun verantwoordelijkheden over hun kinderen, zichzelf en tegenover over de school van hun kind kennen. Als ouder bent u zich ervan bewust dat wij geen goedkope oppas instelling zijn maar professionals die uw kind verder helpen en versterken.

Leerlingen die onderdeel uitmaken van Studiebloei.nl zijn aan ons door u als ouder toevertrouwd om de juiste begeleiding te geven, studievaardigheden aan te leren en te werken aan zelfstandigheid. Leren om te leren, zelfstandigheid en een goede relatie met de ouders staan bij ons hoog in de vaandel en verwachten dit ook van betrokken ouders.

Voordelen
Huiswerkbegeleiding

Verbeterde sfeer thuis
Doordat conflicten over huiswerk maken niet langer nodig zijn

Vreemde ogen dwingen
Bij Studiebloei.nl zijn er ‘vreemden’ die uw kind helpen met het huiswerk

Zien werken doet werken
Iedereen is online bezig met zijn/haar huiswerk, hetgeen motiverend werkt

Focus en Taakgericht
Er wordt alleen huiswerk gemaakt, wat een stuk makkelijker gaat zonder afleiding

Ervaren begeleiders en (bijles)docenten
Met elk probleem van een bepaald vak helpen we uw kind de stof te begrijpt

Coachend begeleiden
Helpen met structuur en plannen, maar ook bij de juiste mindset en faalangst

Voordelen
Ouders en Kind

Afspraak is gemaakt
Uw kind maakt thuis direct na school zijn/haar huiswerk

Afspraken nakomen en bewaken
Altijd het huiswerk van uw kind gecontroleerd af

Begeleiding en Coaching
Deskundige en persoonlijke begeleiding bij het maken van huiswerk

Zichtbare effecten
U en uw kind zullen zichtbare effecten zien op de schoolresultaten

Positieve Mindset
Uw kind vergroot zijn/haar motivatie en zelfvertrouwen

Studievaardigheden leren
Uw kind leert hoe het beste kan leren voor de verschillende vakken

Kleine groepen en thuis in de eigen kamer
Per 4 à 6 maximaal leerlingen is er 1 docent/huiswerkbegeleider

Volledige tijd benutting
Een vol 2 uur blok huiswerkbegeleiding wordt ook volledig benut

Met veel enthousiasme verwelkomen wij de eerste-, tweede- en derdejaars VMBO, HAVO en VWO scholieren uit de steden e.o.
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Breda, Roermond, Leiden, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss, Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Gouda, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, en Middelburg.